Skip links

Bolån

När är bolånet egentligen riskfritt?

För de flesta av oss är ett bostadsköpet den största investeringen vi gör i vårt liv och de allra flesta måste låna till köpet. Banker är de som främst lämnar bolån, men det finns även kreditmarknadsbolag. Kontakta gärna flera långivare och begär offerter, innan du tar ett lån. Jag kommer att komma till varför längre fram.

Det så kallade marknadsvärdet på din blivande bostad och din betalningsförmåga avgör hur mycket pengar du får låna. För att du själv ska kunna få en inblick i hur stort lån du kan få kan du använda dig av konsumenternas bolånekalkyl. Där kommer du även se hur stor din amortering på lånet kommer att bli.

Hur ser och hur har bolånemarknaden sett ut den senaste tiden?

2019 minskade bankernas marginal på bolån med 0,04 procentenheter första kvartalet, men fortsatte resten av året ut på rekordnivåer. Den negativa trenden kan man påstå är ett tydligt tecken på att det “ändå” finns mycket goda förutsättningar att sänka sin ränta. Detta gör att genomsnittshushållet sparar hela 5 100 kronor per år.

Så här ser framtidsprognosen ut:

Svag inflation fortsätter ge låga bolåneräntor. SBAB spår att de rörliga snitträntorna ( per 3-mån) utvecklas följande:

  • Januari 2020: 1,7 %
  • Januari 2021: 2,0 %
  • Januari 2022: 2,4 %
  • Januari 2023: 2,7 %

Men för faktum, de senaste årens låga räntor gör att många bolånare tänker att de inte har utrymme att sänka sin boränta. Inget kunde vara mer fel just nu. Beviset på detta kom då Finansinspektionen släppte sin kvartalsvisa rapport 2019 om bankernas bolånemarginal. Detta är vad bankerna tjänar på våra bolån. Den sk bolånemarginalen var fortfarande på en historiskt mycket hög nivå, men hade mellan mars och december 2019 backat från 1,50 procentenheter till 1,46.

Bli inte lurade av tillfälliga förändringar heller! 

Den positiva trenden för kunderna med sjunkande bolånemarginal är bl a en effekt av att konkurrensen på bolånemarknaden har ökat. Det har fötts fler alternativ till storbankerna och en affärsmodell att börja med en hög ränta, låta kunderna pruta ned denna något under en avtalad period, för att när rabatten löper ut höja den markant igen. Man kan påstå bankerna har bjudit på tillfälliga och positiva förändringar som du senare förlorar bittert. Kvar står du sedan med en räntekostnad som i ett klockslag höjts med tusentals kronor per år.

Du har som kund två möjligheter att slippa dessa förförande ränteflörtar. Det ena är att kolla av omvärlden och andra möjligheter. Att du utan att tveka bevakar ditt intresse, din ränta och hela tiden är redo att byta bank om flörten endast har handlat om ett utnyttjande av din okunskap eller tidigare brist på alternativ. Var inte lojal mot en bank som inte värnar om vem som betalar deras löner.

Det andra alternativet är ju naturligtvis att få en konkurrenskraftig ränta direkt. För att du ska kunna få det måste du veta vad hela branschen erbjuder! 

Snitthushållet sparade ju 5 100 konor per år

Snitträntan på rörliga bolån (per 3 mån) hos de fyra storbankerna plus Danske Bank, låg i mars förra året på 1,58% och det ska blev spännande att se hur den för faktum utvecklat sig på ett år. Snitträntan hos övriga bolåneaktörer skiljde sig med 0,17 procentenheter och låg på det betydligt lägre 1,41% i snitt. Det kanske verkar vara hela världen, men det innebär hela  141 kronor per miljon per månad. För ett genomsnittshushållet som jag nämnde i början innebär ett lån på 3 miljoner i räntekostnad 5 100 kronor per år.

Bolånet ska du vara extremt prismedveten om, för på när vi så enkelt spara så mycket genom så litet, då gör vi vår privatekonomi en enorm tjänst.  Så ta det för vana att jämföra och konkurrensutsätt din bolåneränta. Att betala för mycket till banken är inte bara dyrt och onödigt, det sänker självkänslan att bli utnyttjad.